جستجو
Close this search box.

کانورت اطلاعات

کانورت اطلاعات

کانورت به معنی تبدیل کردن است و در علوم رایانه به تبدیل اطلاعات از یک دیتابیس به دیتابیس دیگر اطلاق می شود. اگر به هر دلیل نرم افزار جدیدی را روی سیستم خود نصب کنید و بخواهید اطلاعاتی را از یک بانک اطلاعاتی دیگر به این بانک اطلاعاتی منتقل نمایید باید کانورت اطلاعات انجام دهید. به طور مثال اگر شما نرم افزار کاربردی حسابداری تحت سیستم عامل dos روی سیستم خود دارید و سالهاست که از آن استفاده می کنید اگر نرم افزار حسابداری جدید تحت ویندوز تهیه کنید ، مجبورید اطلاعات سالهای گذشته را به نرم افزار جدید کانورت کنید.

نرم افزار های حسابداری

حسابداری که یک سیستم اطلاعاتی است به افراد، صاحبان مشاغل و مدیران شرکتها کمک می کند تا در مورد مسائل اقتصادی بتوانند تصمیمات بهتری بگیرند. این مستلزم بررسی اطلاعات سالهای گذشته در مورد گزارش های مالی است.

در هر سازمان نتیجه اقدامات و فعالیتهای انجام شده بصورت اسناد حسابداری ثبت و نگهداری میشود. این اسناد در برخی از سازمانها گستردگی زیادی داشته و یا در بانکهای اطلاعاتی گوناگونی ثبت و ذخیره شده اند. کانورت اطلاعات موجب می شود که اسناد و مدارک سازمانی در یک دیتابیس تجمیع شده و دسترسی به آنها بسیار راحت تر خواهد شد.

وبلاگ نیکان محاسب